Dere yatakları doldurulup imara açılmış

2012 yılında büyükşehir olmadan önce kent merkezi 21 belde belediyesi ile çevrili olan Denizli’deki imar uygulamaları, Denizli Mimarlar Odası yöneticilerini de şoke etti.

Bir dönem belediyelik olan ve şimdi Pamukkale ilçesi sınırlarında kalan Bağbaşı Mahallesi’nde sel, taşkın yataklarının doldurularak imara açıldığı ortaya çıktı.

Oda Başkanı Özlem Kabel, “Çevre karşıtı yatırım ve imar planları ivedilikle durdurulmalıdır” dedi.

BÖLGEDE İNCELEME YAPTILAR

Mimarlar Odası bölgede yaptığı çalışmalarda birbirine paralel çok sayıda dere yatağının imara açıldığını belirledi. Derbentderesi Caddesi’nde sel taşkın yatağının kapandığı, küçük bir tahliye sistemi ile suyun yer altına verildiği görüldü.

Oda Başkanı Kabel, “Kentimizde çok parçalı belediyecilik döneminden beri devam eden bilimsel ilkelere aykırı planlama, dere ıslah çalışmaları fenni kurallara uygun yapılmamış, bunun ötesinde kontrolsüzce imara açılmıştır. Bir örneğini yönetim kurulumuz yerinde tespit etmiştir. Bu örnek birbirine paralel olarak Bağbaşı bölgesindeki birçok sel taşkın alanında göreceğimiz bir örnektir. Sel veya taşkın yaşanan alanlarda inşaat faaliyetleri kısıtlanmadığı gibi yeni yapıların yapımına izin verilmiştir” diye konuştu.

DEPREM RİSKİ HATIRLATILDI

Kabel sözlerini şöyle sürdürdü:

“6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depreminin üstünden bir yıl bile geçmeden bilimsel şehircilik ilkelerini reddeden anlayış nedeniyle kentlerimiz yaşanmakta olan deprem ve kuvvetli yağış gibi doğa olaylarının afetlere dönüşmesine kaynaklık etmektedir.

Meslek odaları, akademik kuruluşlar, bilim insanları ve ilgili tüm kesimler dikkate alınarak; afet ve afet sonrası süreçlerin yönetimine dair politikalar oluşturulmalı; rant odaklı politikalar terk edilmelidir.

Mimarlar Odası Denizli Şubesi; doğal değerlerini yitirerek afetlere açık ve güvensiz hale gelen kentsel ve kırsal yerleşim alanlarında tüm afetlere karşı gerekli önlemleri almaya davet ediyor, mesleki uzmanlık, deneyim, bilgi ve birikimlerimizi kamu ve toplum yararı adına katkı sunmak için kullanmaya devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x